VOLVER

ALCOHOL: PREVENCIÓ I DESHABITUACIÓ

TEMA 1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES BÀSICS
TEMA 2. FACTORS DE PROTECCIÓ I RISC
TEMA 3. SIGNES D'ALERTA. TIPUS DE CONSUMS
TEMA 4. ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ.
TEMA 5. INTERVENCIONS TERAPÈUTIQUES.
TEMA 6. CLAUS DEL CONSUM D'ALCOHOL EN DIFERENTS GRUPS POBLACIONALS O DE RISC.