VOLVER

EXERCICI FÍSIC; Continguts dirigits a NENES i NENS

⊳ Vídeo: L'activitat física i els seus beneficis en escolars
⊳ Vídeo: Activitat Física: La corda Imaginària
⊳ Vídeo: Actividad Física - Activitat Física: Cursa de granotes
⊳ Vídeo: Activitat Física: Animals
⊳ Vídeo: Activitat Física: Desafiament de tovallola
⊳ Vídeo: Activitat Física: Guerra de peus
⊳ Vídeo: Activitat Física: Malabars
⊳ Vídeo: Activitat Física: Esquivar l'escombra
⊳ Vídeo: Activitat Física: Trasllat de pilotes
⊳ Vídeo: Activitat Física: Passar per la corda
⊳ Vídeo: Activitat Física: Desequilibrar a l'altre
⊳ Vídeo: Activitat Física: Titelles
⊳ Vídeo: Activitat Física: Globus