VOLVER

LESIONS PER ORGANISMES MARINS

LESIONS PER ORGANISMES MARINS
⊳ Vídeo i Àudio: Picada de Medusa
⊳ Vídeo i Àudio: Què podem fer davant la picada d'una medusa?
⊳ Vídeo i Àudio: Picades d'Anemones, actínies i corals
⊳ Vídeo i Àudio: Picades d'Eriçons de mar
⊳ Vídeo i Àudio: Escurçana i Àguiles de mar
⊳ Vídeo i Àudio: Escórpores
⊳ Vídeo i Àudio: Mossegada de peixos