VOLVER

PREVENCIÓ DE LESIONS DERIVADES DE L'ÚS D'ORDINADORS

TEMA 1. DEFINICIÓ I CONCEPTES BÀSICS
TEMA 2. RISCOS ASSOCIATS AL TREBALL AMB PVD
TEMA 3. MESURES PREVENTIVES.