VOLVER

PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT POSSIBLES ACCIDENTS A LA LLAR

TEMA 1. ENNUEGAMENT
TEMA 2. FERIDES I HEMORRÀGIES
TEMA 3. CONTUSIONS
TEMA 4. TRAUMATISMES BUCODENTALS
TEMA 5. CREMADES.
TEMA 6. ACCIDENTS PER CORRENT ELÈCTRIC.
TEMA 7. ACTUACIÓ GENERAL DAVANT DE LES INTOXICACIONS