VOLVER

TABAC: PREVENCIÓ I DESHABITUACIÓ

TEMA 1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES BÀSICS.
TEMA 2. FACTORS DE PROTECCIÓ I RISC.
TEMA 3. ELS MECANISMES DE L'ADICCIÓ I EFECTES POSITIUS I EFECTES NOCIUS
TEMA 4. TIPUS DE CONSUMS. SIGNES D'ALERTA
TEMA 5. ESTRATÈGIA DE PREVENCIÓ
TEMA 6. INTERVENCIONS TERAPÈUTIQUES
TEMA 7. CLAUS DEL CONSUM DE TABAC A DIFERENTS GRUPS POBLACIONALS